Bestuurslid Lies van Eggelen koninklijk onderscheiden

Bestuurslid Lies van Eggelen koninklijk onderscheiden

Op maandag 26 april 2021 ontving ons bestuurslid Lies van Eggelen-Geurds (71) via videobellen met burgemeester Willemijn van Hees de koninklijke onderscheiding “Lid in de Orde van Oranje Nassau”.
Naast haar drukke baan in het basisonderwijs vult Lies van Eggelen-Geurds haar vrije tijd al jaren met heel veel vrijwilligerswerk voor de parochie. Na haar pensionering heeft zij haar werkzaamheden voor de parochie geïntensiveerd door – naast het vrijwilligerswerk dat zij al deed – bestuursverantwoordelijkheid op zich te nemen en zich ook te gaan inzetten voor de Vincentiusvereniging gemeente Heusden en de Stichting Vriendenkring van Father Jesudoss.