Pastoor David Lebrun, voorzitter

Stuur een email

Taco Douma, vicevoorzitter

Hennie Hendriks, secretaris

Stuur een email

Peter van Drunen, penningmeester

Marco van Os, bestuurslid

Lies van Eggelen, bestuurslid

Eline van Meel, bestuurslid