Adventsviering voor kinderen en ouders op 27 november

archive

Uit eten voor het goede doel

‘Uit eten voor het goede doel’ op 10 november a.s.

Tijdens de adventsperiode – de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis – vragen we via de Adventsactie 2022 van de Vastenactie uw aandacht voor het thema:
‘Voor ieder kind een goede start.’ Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen we dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. Voor meer informatie kunt u kijken op deze link.

Om hiervoor geld te kunnen inzamelen, organiseert MOV-groep Augustinus wederom een avond ‘Uit eten voor het goede doel’. U kunt hieraan deelnemen door u in te schrijven. Er is echter één beperking, we kunnen maar 30 personen per avond kwijt in de zaal. Deze avond wordt gehouden op donderdag 10 november 2022 van 18.00-20.30 uur in Buurthuis De Haarstèk, Mr. Prinsenstraat 38 te Haarsteeg. De kosten voor deze maaltijd bedragen € 30 p.p. Het bedrag kunt u contant of per pin betalen bij binnenkomst in De Haarstèk. Er wordt een 3-gangen diner voor u geserveerd en u krijgt 2 consumptiebonnen én een kopje koffie of thee.

Als u wilt deelnemen aan deze maaltijd, kunt u een e-mail sturen aan secretariaat@augustinus-parochie.nl of bellen naar het secretariaat van onze kerk, tel. 073-5112215. U kunt ook het antwoordstrookje invullen (onderaan de brief die u hier kunt downloaden) en bij één van onderstaande vrijwilligers in de brievenbus stoppen. Inschrijven voor deze avond kan tot 24 oktober a.s. Wij begroeten u graag!

Read More →

Nederlands Wereldjongerendagenkruis in Mariënkroon, Nieuwkuijk, op 26 oktober om 18.00 uur

Van 14 oktober tot en met 6 november maakt het Wereldjongerendagenkruis een tour door Nederland ter voorbereiding op de Wereldjongerendagen in Lissabon augustus 2023, waar zo’n miljoen katholieke jongeren vanuit de hele wereld worden verwacht. Ook in Nieuwkuijk komt het wereldjongerendagenkruis langs. Op woensdag 26 oktober komt het om 18.00 uur aan in Mariënkroon, waar een avondprogramma wordt georganiseerd in een samenwerking van Jong Bisdom Den Bosch, de gemeenschap in Mariënkroon en de jongeren van de Parochie Heilige Augustinus.

Het Wereldjongerendagenkruis is een Nederlandse replica van het officiële kruis dat al 30 jaar door de wereld gaat. In 1983 werd dit originele kruis door paus Johannes Paulus II in Rome aan jongeren gegeven om de wereld in te brengen. Het nodigt jong en oud uit om de boodschap van vrede, verzoening en verlossing door te geven.
Zo komen de Wereldjongerendagen alvast naar jou toe.

Wees welkom!

Op: Woensdag 26 oktober vanaf 19.30 uur
Voor: Een moment van stilte, gebed, ontmoeting en uitwisseling,
en om meer te weten te komen over de Wereldjongerendagen
Het programma eindigt omstreeks 21.00 uur, daarna is er nog gelegenheid voor ontmoeting
Voor wie: Jongeren van 14 tot 35 jaar zijn speciaal uitgenodigd,
daarnaast zijn geïnteresseerden van alle leeftijden van harte welkom
Locatie: De kapel van Mariënkroon, Abdijlaan 8, Nieuwkuijk

Het is ook mogelijk om aanwezig te zijn bij de aankomst van het kruis om 18.00 uur, met aansluitend een maaltijd. Geef je even op als je mee wil eten door een berichtje te sturen naar: info@abdijhof.com
Aanmelden kan ook via deze link

Kijk voor meer informatie op: www.wjdkruis.nl

Read More →

Augustinusviering in Vlijmen

Augustinusviering in Vlijmen

Dit jaar vindt de Augustinusviering plaats op zondag 11 september om 10.30 uur.

Al ruim zeven jaar is de Parochie Heilige Augustinus een feit. Ze bestaat uit een fusie van de katholieke geloofsgemeenschappen uit Haarsteeg, Nieuwkuijk en Vlijmen (incl. Vliedberg). Genoemde gemeenschappen zijn dan ook steeds meer op elkaar aangewezen voor activiteiten en ook vieringen.

Om de gezamenlijkheid uit te drukken vieren ze samen ook het patroonsfeest van de parochie. Dit jaar gebeurt dit op zondag 11 september om 10.30 uur in de St. Jan Geboortekerk te Vlijmen. De plechtige eucharistieviering zal worden opgeluisterd door een gelegenheidskoor. De gilden uit de diverse gemeenschappen zullen acte de présence geven.

Augustinus leefde in de 4de eeuw en werd gefascineerd door de zoektocht naar wat echt van waarde is in het leven. Een zoektocht die we ook heden ten dage herkennen, nu mensen vaak zoeken naar wat hen motiveert en inspireert in hun doen en laten.

De gezamenlijke Augustinusviering belooft een bemoedigende bijeenkomst te worden met medewerking van vele betrokkenen. Na de viering is er gelegenheid voor napraten onder het genot van een kopje koffie of thee in de tuin van de pastorie, achter de kerk.

Iedereen is van harte welkom!

Read More →

Bedankdag vrijwilligers

Bedankdag vrijwilligers

De bedankdag voor de vrijwilligers was een groot succes.
De dag werd begonnen met een dankviering in de kapel van de abdij.
Vervolgens genoten de vrijwilligers van een heerlijke lunch. 
Er werden 5 parochiespelden uitgereikt aan Emile Mangnus, Joop Verroen, Peter van Drunen, Bert Leijtens en Marco van Os.
In het juni nummer van De Ontmoeting leest u hier meer over. 
Wilt u meer foto’s zien? Kijk dan onder het kopje communicatie/fotogalerij op deze website.

Read More →

Praat mee over de kerk van morgen

N.B. De synodale gespreksavond die gepland stond op maandag 4 april komt te vervallen. Op dinsdag 5 april bent u van harte welkom om 20.00 uur in De Lantaarn in Vlijmen.

PRAAT MEE OVER DE KERK VAN MORGEN

Binnen de katholieke kerk is in oktober 2021 door Paus Franciscus een proces opgestart om de kerk van morgen vorm te geven. Onder de noemer ‘Synodale kerk – meepraten over de kerk van morgen’ worden alle gelovigen uitdrukkelijk uitgenodigd om samen in gesprek te gaan om te ontdekken hoe we samen kerk kunnen zijn. Hoe ziet in de toekomst onze christelijke geloofsgemeenschap eruit? Tot 1 mei kunnen parochies hun bijdragen aanleveren bij het bisdom.

Gespreksbijeenkomsten
Ook onze Parochie Heilige Augustinus wil hierover in gesprek gaan met parochianen. Hiervoor worden enkele gespreksbijeenkomsten georganiseerd in de Lantaarn te Vlijmen: maandag 4 april en dinsdag 5 april. Aanvang is steeds om 20.00 uur.

Aanmelden kan via een e-mail naar secretariaat@augustinus-parochie.nl of telefonisch: 073-511 22 15.

Het kan natuurlijk zijn dat na de bijeenkomst de behoefte ontstaat om verder te praten over een onderwerp. Dit moedigen wij van harte aan! Dit kan in de privésfeer op de pastorie of tijdens een huisbezoek, maar een vervolg georganiseerd door onze parochiegemeenschap is natuurlijk ook een optie.

Achtergrondinformatie
Vanuit het synodesecretariaat in Rome zijn er 10 thema’s aangereikt die passen bij het thema van de synode ‘Voor een synodale kerk: Communio, participatio, missio.’ De Nederlandse bisschoppen hebben hieruit 3 thema’s gekozen die zij voor onze kerkprovincie het meest relevant achten.

Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor missie, Dialoog in Kerk en samenleving. U kunt over elk van de thema’s het gesprek aangaan in de eigen parochie, met vrienden of familie of in een vereniging. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de thema’s te spreken, kunt u uw gedachten over de thema’s doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte graag uw bijdrage in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen tijdens de synode.

Wilt u liever geen bijeenkomst bijwonen, dan kunt u voor 1 mei 2022 uw gedachten over de thema’s doorgeven via deze weblink, die is ontwikkeld in opdracht van het bisdom door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De weblink is meerdere keren te gebruiken, bijvoorbeeld als u niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, en u uw input wilt spreiden over verschillende weken.

Wij wensen u en onze parochie een goede synodale weg toe en willen eindigen met het synodegebed. Het gebed, in het Nederlands vertaald met ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’, is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest.

Gebed

Wij staan voor U, Heilige Geest,

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,

maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen

en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,

die overal en in iedere tijd werkzaam bent,

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Read More →

Maaltijd voor de Vastenactie 2022

Maaltijd voor de Vastenactie 2022

In De Haarstek was het gezellig bij de eerste maaltijd op 17 maart voor de Vastenactie, georganiseerd door de MOV-groep Augustinus.

Er werd door de vrijwilligers gezorgd dat het de gasten aan niets ontbrak. Pastoor Lebrun had ook tijd vrij gemaakt om aan tafel aan te schuiven. Lauri van Ruremonde bereidde een heerlijk 3-gangen menu. Het was fijn om elkaar weer ongedwongen te treffen en bij te praten. Drie vliegen in één klap dus; Een lekkere maaltijd, gezelligheid én een gift voor het goede doel. De opbrengst bedroeg 621 euro.

Dank aan Het Vaantje, slagerij van Bokhoven, Lauri en buurthuis De Haarstek voor hun medewerking.

In de loop van dit jaar hopen we nog meer van deze maaltijden te kunnen aanbieden aan alle inwoners van onze parochie. Als je dit goede doel wilt steunen en je hebt al interesse dan kun je je aanmelden via het secretariaat (secretariaat@augustinus-parochie.nl of tel. 073-511 2215).
Je wordt dan benaderd als er een volgende datum gepland staat.

In de weekendvieringen van 19 en 20 maart is er ook een collecte ten bate van de Vastenactie geweest. Alles bij elkaar wordt er zo een mooi bedrag overgemaakt naar het goede doel vanuit de Parochie Heilige Augustinus. Ondanks dat de oorlog in Oekraïne uiteraard steeds in onze gedachten is, blijft het ook belangrijk om de projecten van de Vastenactie te ondersteunen.

Wat doet Vastenactie?
Dit jaar heeft de Vastenactie als thema: ‘Landrechten’. De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie, onder het motto: ‘Je land is je leven’, drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. Op www.vastenactie.nl lees je meer over deze projecten.

Read More →

Nieuwe data informatieavonden voor parochianen op 28/29/31 maart
‘Onze parochie: op weg naar 2040’

De informatieavonden die afgelopen november niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen, staan nu gepland op 28/29/31 maart a.s. In het parochieblad De Ontmoeting kunt u alle informatie hierover vinden. U kunt ook contact opnemen met het parochiesecretariaat voor meer informatie (073-511 2215 / secretariaat@augustinus-parochie.nl).

De financiële bijlage, die u ontving bij de uitnodigingsbrief afgelopen oktober, kunt u hier nog eens doorlezen.

We hopen veel parochianen te mogen ontmoeten op een van de informatieavonden!

Read More →