Pastoraal team

Het Pastoraal team draagt in onze parochie zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het pastoraat. Wilt u iets voorleggen aan het pastoraal team of contact opnemen met pastoor of diaken, dan kan dat altijd via het parochiesecretariaat.

 

Pastoor
David Lebrun 
Nieuwkuijksestraat 96
5253 AJ Nieuwkuijk
073-5112216 / 06-13871757
stuur een email

 

 

 

Diaken

Alfons Hermans