Kerkbalans algemene informatie

Enige jaren geleden heeft de overheid een wijziging doorgevoerd in het subsidiebeleid aan ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’, afgekort ANBI. Waar voordien de overheid directe subsidies verstrekte, wordt nu een beroep gedaan op de burgers, die voor hun donaties dan wel een belastingaftrek kunnen genieten. Een instelling moet aan bepaalde regels voldoen om als een ANBI-instelling aangemerkt te worden. Door een afspraak tussen de overheid en het aartsbisdom Utrecht hebben alle RK kerken in Nederland deze ANBI-status.

Financiële steun aan de Parochie Heilige Augustinus
In het kader van de ANBI-regeling zijn er drie mogelijkheden om belastingvoordeel te behalen uit uw financiële bijdrage aan de Parochie Heilige Augustinus.

– Gift;
De jaarlijkse bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans wordt als een gift gezien. Deze gift wordt ook wel een “gewone gift” genoemd. Het bedrag van de gift is fiscaal aftrekbaar. Voor deze “gewone gift” geldt een drempelbedrag van 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60.  Er geldt ook een maximum van 10% van het drempelinkomen. Afhankelijk van het inkomen kan het belastingvoordeel 19,2% tot 49,5% (cijfers 2021) van de gift zijn. 

– Periodieke giften;
Naast de hiervoor genoemde giften is het ook mogelijk in de vorm van een periodieke gift deel te nemen aan de Actie Kerkbalans. Het voordeel van een periodieke gift is dat de hiervoor genoemde fiscale drempelbedragen en maximum bedrag niet van toepassing zijn. Het volle bedrag van de periodieke gift is fiscaal aftrekbaar, waarbij de belastingdienst van uw bijdrage, afhankelijk van uw persoonlijke situatie 19,2%-49,5% (cijfers 2021) teruggeeft. Wel worden hier wat voorwaarden aan verbonden, waarbij de belangrijkste zijn dat het schriftelijk dient te worden vastgelegd en dat het geldt voor een periode van tenminste 5 jaar.
Lees hier meer over periodiek schenken en voor het downloaden van het formulier.

– Schenking;
Voor een schenking geldt hetzelfde als voor een gift, deze kan worden afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Ook de parochie zelf heeft hier een extra voordeel. De parochie hoeft namelijk geen schenkingsrecht te betalen. De hele schenking komt dus ten goede aan de parochie.

– Nalatenschap (erfenis);
Wordt bij testament bepaald, dat (een deel van) de nalatenschap voor de parochie bestemd is, dan heeft de parochie ook hier een extra voordeel. Als ANBI-instelling is de parochie namelijk vrijgesteld van successierechten. Ook dan komt dus het volle bedrag ten goede aan de parochie.

Lees alles over giften op de website van de belastingdienst.

Wat kunt u doen?
Wanneer u overweegt om een van bovengenoemde mogelijkheden toe te passen, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie. De penningmeester zal u zo nodig graag van dienst zijn met aanvullende informatie en de administratieve afwikkeling.

Klik hier voor Kerkbalans 2022