Welkom

Welkom op de website van de Parochie Heilige Augustinus. Een levendige gemeenschap met een enthousiast pastoraal team, vele parochianen en honderden vrijwilligers, die samen een gevarieerd programma bieden van Liturgie, Catechese en Diaconie.

Op deze website vindt u gegevens over onze parochiegemeenschap.
Heeft u naar aanleiding hiervan vragen, dan kunt u van maandag t/m vrijdag van 09:00u – 12:00u terecht bij het parochiesecretariaat (tel 073 511 2215).

Onze kerken

Onze parochie kent drie kerken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de kapel in zorgcentrum St. Janshof en van de Caleidoscoop. Nabij de kerk in Vlijmen bevindt zich parochiezaal De Lantaarn en het parochiesecretariaat is gevestigd in de voormalige pastorie.
De parochie kent ook enkele kapellen, waar parochianen een kaarsje kunnen opsteken of kunnen bidden.

St. Jan Geboorte
Vlijmen

H. Johannes Geboorte
Nieuwkuijk

H. Lambertus
Haarsteeg

Onze Visie

Sinds 1 maart 2015 vormen de voormalige parochies van Vlijmen, Vliedberg, Haarsteeg en Nieuwkuijk samen de ene Parochie Heilige Augustinus. Een parochie hoort een familie te zijn die er is voor elkaar in onderlinge zorg vanuit de verbondenheid met de levende Christus. Die verbondenheid krijgt gestalte door samen te komen rond Schrift en Tafel, door de rijkdom van ons geloof beter te leren verstaan en door dienend aanwezig te zijn in de wereld van vandaag.

Vandaag de dag is geloven en kerk-zijn lang geen vanzelfsprekende optie meer. Daarom is het een echte uitdaging om het christelijk geloof dat geschraagd wordt door een eeuwenoude en wereldwijde traditie als een hedendaagse bron van inspiratie te leren verstaan en uit te stralen. In die traditie staan we niet alleen. We willen dan ook optrekken met andere kerken, met name met onze zusterkerk uit de Reformatie. We kunnen elkaar bemoedigen, inspireren, aanvullen. Ook weten we ons verbonden met velen die zich hoe dan ook inzetten voor een menselijke samenleving; sociaal, rechtvaardig, betrokken op het behoud van de schepping.

Logo nader verklaard…

Wie we willen zijn als parochie wordt kernachtig weergegeven via het logo; een logo dat de verbeelding wil prikkelen en dat in die zin een open verhaal voorstaat, maar tevens ook een logo dat enkele onmiskenbare contouren aangeeft waarbinnen het parochiegebeuren gestalte krijgt.

Zo staan de vier kleurige blokjes voor de vier genoemde gemeenschappen. Ieder heeft zijn eigen kleur maar samen vormen ze een kleurig palet. In de uitsparing tussen de blokjes herkennen we een kruis, hét symbool van het gezamenlijke geloof in Christus die ons bindt. Hij is de bron van eenheid.

Ook al zijn de vier kleuren wat terughoudend, het hart in het midden is rood, vurig. Het is open; we willen immers een open gemeenschap zijn waar iedereen welkom is.

Het hart vormt tevens de verbinding tussen de vier blokjes. Dit hart is het symbool van de heilige Augustinus. Het verwijst naar een passage uit Augustinus’ beroemdste werk de Belijdenissen: “Gij zult ons hart met Uw liefde als met pijlen doorschieten en Uw woorden zullen ons innerlijk doordringen”.

Zo moeten ook wij ons hart openen naar elkaar en de woorden van het evangelie dienen erdoorheen te stromen om de tekenen van de tijd te verstaan in Zijn Woord.

Geschiedenis

De Parochie Heilige Augustinus kent een interessante voorgeschiedenis. Lees hier wat een van onze parochianen daarover heeft opgetekend. 

Doneren

Een parochie kan alleen functioneren dankzij de vrijwillige bijdragen van parochianen via de kerkbijdrage of gezinsbijdrage.

Helaas zijn de laatste jaren de middelen die daaruit voortkomen onvoldoende om de kosten te dekken. Vooral de kosten van het onderhoud van de gebouwen spelen daarbij een belangrijke rol. Onze parochie heeft drie kerken, waarvan er één een rijksmonument is en de andere twee een gemeentelijk monument.

Mocht u een extra donatie willen doen dan kan dat door het overschrijven van een gift op een van de onderstaande  bankrekeningen. U kunt ook eenvoudig geven door de QR-code (GIVT) te scannen of op de QR-code te klikken en de instructies te volgen.

U kunt ook een overeenkomst met ons sluiten waarmee uw gift onder voorwaarden aftrekbaar wordt voor de inkomstenbelasting. Neem contact op met ons secretariaat voor andere informatie. De parochie heeft een ANBI-status.

NL58 RABO 0154 7929 69

Vlijmen

NL28 RABO 0136 5906 83

Vliedberg

NL94 RABO 0136 5017 10

Nieuwkuijk

NL80 RABO 0154 7140 03

Haarsteeg