Maak een keuze voor een van de onderstaande gebeurtenissen en lees wat de mogelijkheden zijn

(zie ook de mededeling over Communie en Vormsel in deze Corona-tijd)

Nieuws communie en vormsel ivm Corona

Beste ouders,

Het mag duidelijk zijn dat wij in een tijd van grote onzekerheid leven. Ook wij, pastoor en diaken, worden daarmee geconfronteerd. En ook voor ons zijn er veel vragen. Ook wij hebben , tot ons verdriet, vele vieringen afgelast zien worden door (kerkelijke) overheden.
Onze belangrijkste feesten, die de kern van ons geloof vormen, de Goede Week, Pasen en nu zelfs Pinksteren, worden niet gevierd zoals wij dat altijd (en graag) deden. Ook andere mooie evenementen die in deze tijd thuishoren, zoals The Passion, en de Mattheus Passion, gaan niet door. Gelooft u mij, dat stemt ons zeer verdrietig.
Nu de datum van 1 juni is gevallen, betekent dat dus dat de communie-vieringen (en zeker dus die in mei vallen) ook geen doorgang kunnen vinden. En het is nog maar de vraag, dat zult u begrijpen, of we op 1 juni de draad weer “vrolijk” kunnen oppakken.
Ik kan u verzekeren dat wij aan jullie allen denken. Dat we onze kinderen absoluut niet vergeten. Zodra er uitzicht komt uit deze “ellende” zullen wij ons buigen over nieuwe data, nieuwe afspraken.  En onze vieringen plannen zodra dat mogelijk is en uitkomt in onze drie kernen.  ik wil u vragen om ons daarin te vertrouwen. Wij doen echt ons best.  Wij houden u zeker op de hoogte !!!
Ik wil u wel vragen om het werkboek nog eens door te nemen met uw kind. En dan de hoofdstukken 6 en 7 eens goed met uw kind door te lezen. Het verhaal van de Goede Week, het Laatste Avondmaal,  het Lijden en Sterven, maar ook het mooie feest van Pasen, en wat er daarna gebeurt met de leerlingen.  Mooie verhalen die passen in deze tijd, die alles vertellen over waar het uiteindelijk ook om gaat bij de Communie:  Blijf dit doen,  Blijf aan Mij denken.
Blijf gezond, Blijf Bidden !!!!!   Met Hem aan onze zijde komen we er zeker doorheen !!!

De diaken