Samenvatting alle actuele berichten (klik op titel voor het hele bericht)

Augustinusdag uitgesteld

De Augustinusdag, die gepland was op zondag 5 september, is helaas uitgesteld. Graag hadden we de Augustinusdag willen vieren met alle parochianen, in één kerk, maar door de geldende coronamaatregelen is dit nog niet mogelijk. Zodra het weer mogelijk is, zal een nieuwe datum gepland worden voor de viering van de Augustinusdag en het zilveren priesterjubileum van onze pastoor.

Versoepelingen coronamaatregelen

Op basis van de versoepelingen aangekondigd door het RIVM en het bisdom is het niet meer nodig om te reserveren als u een viering wilt bijwonen. Bij aankomst in de kerk wordt u wel gevraagd om uw naam en telefoonnummer op een lijst te noteren, dit in verband met eventueel bron- en contactonderzoek.

De ‘anderhalve meter norm’ blijft van kracht.
Concreet betekent dit dat de kerk in Vlijmen 100 aanwezigen kan herbergen, in Haarsteeg 70 en in Nieuwkuijk 90. We hopen op uw begrip in deze. Mocht u niet naar de kerk kunnen komen, dan kunt u de H.Mis ook volgen via live-stream. Ga naar onze website www.augustinus-parochie.nl en klik op de link ‘Naar livestream viering 11.00u of speciale viering’, of klik op deze link.

Pastoor Lebrun te gast bij HTR Radio
Op zaterdag 26 juni was onze pastoor David Lebrun te gast in het radioprogramma ‘HeT dRaait om U’. Dit programma wordt elke laatste zaterdag van de maand uitgezonden door HTR Radio. In deze aflevering werd onze jubilerende pastoor geïnterviewd door presentator John Goedmakers en werden enkele van zijn favoriete muzieknummers gedraaid. Het programma is terug te luisteren via deze link.

Pastoor Lebrun 25 jaar priester!

Wist u al dat de maand juni dit jaar voor onze Parochie heilige Augustinus een feestelijke maand is? We verwachten in deze maand namelijk twee gebeurtenissen te vieren: 

Het 25-jarig priesterjubileum van onze pastoor, David Lebrun (1 juni jl.), en zijn 50e verjaardag op 30 juni!

Al meer dan 20 jaar zet onze pastoor zich met veel toewijding in voor de verschillende geloofsgemeenschappen in onze regio. We willen deze feestelijke gebeurtenissen dan ook heel graag met hem vieren en samen dankzeggen tijdens een eucharistieviering met alle parochianen. 

De Augustinusdag waarop we elk jaar als parochie bij elkaar komen lijkt ons een goede gelegenheid om samen een moment stil te staan bij dit zilveren priesterjubileum van onze pastoor. We willen u daarvoor van harte uitnodigen. 

Dit jaar zal de Augustinusdag gehouden worden op zondag 5 september. Noteert u deze datum dus alvast in uw agenda! Hoewel het ons streven is om deze extra feestelijke Augustinusdag als één parochie, in één eucharistieviering te vieren, weten we helaas niet zeker of de dan geldende coronamaatregelen dit zullen toestaan. Misschien zullen we moeten uitwijken naar verschillende vieringen om meer parochianen de mogelijkheid te geven om deel te nemen. We zullen u op de hoogte houden van de plannen via de gebruikelijke communicatiekanalen (de website, de MijnRKK-app, weekblad Heusden en Facebook).

Graag zouden we bij deze gelegenheid ook een cadeau aan de pastoor willen aanbieden namens alle parochianen. Als u persoonlijk zou willen bijdragen aan dit cadeau, dan zou dat kunnen door een bijdrage over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL58 RABO 0154 7929 69, t.n.v. Parochie Heilige Augustinus, o.v.v. ‘Cadeau pastoor’.

Veel dank voor uw bijdrage en uw betrokkenheid. We zien ernaar uit elkaar te ontmoeten op 5 september.

 Het parochiebestuur

Studiefonds father Jesudoss

In het weekend van 26 en 27 juni wordt er in de drie kerken van de parochie heilige Augustinus aandacht geschonken aan het Studiefonds van oud pastoor fr. Jesudoss. Fr. Jesudoss was pastoor van 2006 tot en met 2011 in Vlijmen en Haarsteeg. Bij zijn afscheid kreeg fr. Jesudoss het Studiefonds aangeboden, een mooi bedrag om kansarme jongeren in zijn geboorteland India te helpen met een beroepsopleiding. Er zijn al veel jongeren afgestudeerd.

Elk jaar wordt er op de St. Jansdag in Vlijmen voor het Studiefonds gecollecteerd. Vanaf nu willen we de geloofsgemeenschappen van Haarsteeg en Nieuwkuijk graag ook betrekken bij het Studiefonds. Dat wil zeggen dat er in de drie kerken gecollecteerd zal worden voor fr. Jesudoss in het weekend van 26 en 27 juni.

Een paar bestuursleden van ‘Stichting de vriendenkring van fr. Jesudoss’ zullen in deze vieringen informatie geven over de gevolgen van Covid-19 in India. Werkeloosheid en geen inkomen is nu het grootste probleem. Ter ondersteuning willen we u vragen om te doneren voor het project noodhulp, een onderdeel van het Studiefonds. Voor de gezinnen die dat het meest nodig hebben wil fr. Jesudoss met hulp van collega priesters en zusters noodpakketten samenstellen, zodat aan de eerste levensbehoeften van kansarme jongeren kan worden voldaan. Meer informatie kunt u lezen in De Ontmoeting van juni 2021. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Renovatie van het dak van de kerk St. Jan Geboorte te Vlijmen afgerond

De renovatie die op 11 januari jl. was begonnen is inmiddels afgerond. Zoals vermeld is de dakbedekking van het achterste gedeelte van de kerk vervangen en zijn de goten en afvoeren gerenoveerd. Bent u benieuwd naar het eindresultaat? Enkele foto’s zijn te zien in de fotogalerij op deze website.

Nieuwe leden kerkbestuur

Wellicht heeft u vernomen dat het kerkbestuur op zoek is naar nieuwe leden. Inmiddels zijn er al twee nieuwe bestuursleden gevonden, die zich graag willen inzetten voor onze parochie. Hennie Hendriks zal de functie van secretaris overnemen van Marco van Os. Daarnaast zal Eline van Meel deelnemen als bestuurslid met communicatie als aandachtsgebied. De nieuwe bestuursleden zijn reeds met hun werkzaamheden gestart. Ze zullen zich de komende tijd nog nader voorstellen in ‘De Ontmoeting’. We wensen hun veel inspiratie toe en zien uit naar een vruchtbare samenwerking.

Goedkeuring bisdom jaarrekening 2019 en begroting 2021

Op 12 april 2021 ontving het kerkbestuur een brief van het bisdom met daarin de volgende passage:

Goedkeuring
Met dank voor het werk er aan besteed, de heldere en overzichtelijke toelichtingen op de financiële stukken en niet in de laatste plaats uw aller inzet ten behoeve van de parochie wordt, onder verwijzing naar artikel 56 lid 4 en artikel 55 lid 3 van het Algemeen reglement Bestuur van een Parochie, aan de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van uw parochie bisschoppelijke goedkeuring verleend.

Uiteraard zijn wij blij met deze goedkeuring en de complimenteuze formulering er van. Maar de uitkomsten van de exploitatie blijven ons zorgen baren. We geven meer uit aan kosten dan er aan baten binnenkomt. Ons beleid er op gericht om dit beeld te keren. Dat gaat alleen maar lukken als we de kosten van gebouwen kunnen verminderen. 

Intussen hebben we de jaarrekening 2020 binnen het bestuur goedgekeurd. Deze jaarrekening is inmiddels ook al voorgelegd aan het bisdom ter goedkeuring.

Ook werken we aan de aanpassing van de wijze van financiële jaarverslaggeving, die voor het eerst over 2021 is voorgeschreven door het bisdom. De aanpassingen zullen leiden tot een meer op de feitelijke exploitatie toegespitste verslaggeving. Opbouw van voorzieningen en weergave van koerseffecten van beleggingen bijvoorbeeld zullen daarbij anders worden weergegeven dan tot nu gebruikelijk was. 

Meer weten over onze cijfers: zie dan de pagina ANBI

Aan het laden...

Parochie heilige Augustinus maakt een “deurpraatje”

Vlijmen, 11 mei 2020

Vorige week gingen de vrijwilligers  van de werkgroep  VOB (vrijwilligers op bezoek) op pad om bij parochianen een praatje aan deur te maken. Op advies van Pastoor Lebrun is een zestigtal oudere parochianen bezocht, die in deze Coronatijd als kwetsbare groep wordt gezien. Vooral alleenstaanden zijn nu vele uren alleen thuis en bij een aantal is het noodlot ook toegeslagen. Dat verdient aandacht van parochie heilige Augustinus. Met de overhandiging van een cadeautasje werd een bemoedigingstekst en een gebed van pastoor  Lebrun uitgereikt. In het tasje zat ook een heerlijk doosje thee met de tekst: Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach. De parochie spreekt de wens uit om op deze wijze met elkaar verbonden te blijven. 

Werkgroep VOB

Vrijwilligers op Bezoek is een initiatief van  parochie heilige Augustinus, in Vlijmen, Haarsteeg,  Nieuwkuijk en op De Vliedberg. VOB bestaat al ruim drie jaar

Doel:  Op bezoek gaan bij parochianen, die heel wat uren per dag alleen zijn en behoefte hebben aan een contactmoment.

Spreekt het u aan en zou u meer informatie willen hebben?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat van de parochie heilige Augustinus; iedere doordeweekse ochtend bereikbaar tel:  073-5112215 of per mail

secretariaat@augustinus-parochie.nl.  In Coronatijd op de dinsdag- en vrijdagmorgen.