Samenvatting alle actuele berichten (klik op titel voor het hele bericht)

Oecumenische dienst op zondag 16 januari om 11.00 uur in Vlijmen

Tot onze grote vreugde zal er komende zondag, 16 januari, voor het eerst in lange tijd weer een oecumenische dienst zijn in Vlijmen. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden in de R.K.-kerk, St. Jan Geboorte te Vlijmen, en begint om 11.00 uur.

Zondag 16 januari is het begin van de week van gebed voor eenheid van de christenen, een prachtig moment dus om samen te bidden, te zingen en naar woorden uit de bijbel te luisteren. De dienst wordt geleid door pastoor David Lebrun en ds. Margo Trapman en heeft als thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Een gelegenheidskoor van protestantse en katholieke zangers zal de gemeentezang ondersteunen tijdens de dienst. De liederen zijn oecumenisch: bekend bij zowel katholieken als protestanten. Ook zal er tijdens de viering een interactief moment zijn voor de kinderen, met een verhaal en een vraag.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen er maximaal 50 personen aanwezig zijn in de kerk. U bent daarom ook van harte uitgenodigd om aan de dienst deel te nemen via onze livestream, dat kan via deze link.

Graag nodigen we u uit om samen te vieren en te delen wat we als christenen gemeenschappelijk hebben, wat ons verbindt.

 

Het boekje voor de dienst kunt u hier vinden.

Foto’s Kerstfietstocht 2021

Op zondag 19 december stonden de deuren van alle drie de kerken van onze parochie wijd open en ook die van de protestantse kerk in Vlijmen. Er waren ruim 60 aanwezigen die deelnamen aan de kerstfietstocht of even wilden kijken naar de kerststal of kwamen luisteren/meezingen. Er was een klein groepje zangers met muzikale begeleiding en onder de enthousiaste leiding van Jeanne zongen ze bekende en vrolijke kerstliederen. In de kerken werden verhalen voorgelezen, kaarsjes aangestoken, en de kinderen konden alle kerststallen bekijken en opdrachtjes maken. Eén meisje had haar fiets werkelijk prachtig versierd! Na afloop was er warme chocolademelk en koekjes. Een echte kerstmiddag met blije gezichten. Iedereen hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan het kerstgevoel!

De foto’s zijn te zien in de fotogalerij op deze website.

Coronamaatregelen update 21 december

Als gevolg van de nieuwe lockdown, zijn ook de maatregelen voor de kerken aangescherpt.
Bekend was al dat er geen publieke vieringen meer na 17.00 uur mogen plaatsvinden.
Dit betekent dat alle vieringen op Kerstavond vervallen.
Wel is er om 21.00 uur een avondkerstviering vanuit de St. Jan Geboorte te Vlijmen die te volgen is via onze livestream.

Bij alle publieke vieringen vóór 17.00 uur mogen voortaan maximaal 50 mensen aanwezig zijn, exclusief bedienaren. Voor de kerstvieringen in onze Parochie Heilige Augustinus (24, 25, 26 december) betekent dit heel concreet dat alle mensen die gereserveerd hebben en die niet telefonisch benaderd zijn van harte welkom zijn.
Wij vragen u om niet naar de vieringen te komen wanneer u niet gereserveerd heeft. U hebt uiteraard wel de mogelijkheid de vieringen die doorgaan in de kerk te Vlijmen te volgen via de livestream.

Tevens vragen wij dat de mensen die voortaan naar de vieringen gaan in Vlijmen en Nieuwkuijk vooraf reserveren bij het secretariaat: 073-511 22 15 of secretariaat@augustinus-parochie.nl

Uiteraard is dit wederom een teleurstelling die ervoor zorgt dat we Kerstmis niet in volle luister kunnen vieren als gemeenschap maar laten we in deze dagen vooral zorg hebben voor elkaar en dat doen in solidariteit met de samenleving. Dat we in deze donkere tijd mensen van geloof, hoop en liefde zijn.

Pastoor David Lebrun

 

Coronamaatregelen update 1 december

In verband met de ontwikkelingen van de coronapandemie worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen meer gehouden. Dit op verzoek van de bisschoppen. Hierdoor is het normale rooster van de vieringen gewijzigd.
Voorlopig vindt de eucharistieviering in Haarsteeg plaats om 16.00 uur en komen de avondvieringen in Nieuwkuijk en op het St. Janshof te vervallen.
Op het Sint Janshof wordt 1x per week op dinsdag om 16.00 uur een eucharistieviering gehouden.
Houd de komende tijd weekblad Heusden, onze website en Facebook in de gaten voor de actuele informatie.
Mocht u niet naar de kerk kunnen komen, dan kunt u de viering ook volgen via livestream. Ga naar onze website www.augustinus-parochie.nl en klik op de link ‘Naar livestream viering 11.00u of speciale viering’, of klik op deze link.

Coronamaatregelen update 11 november

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 2 november jl. hebben de bisschoppen de maatregelen aangescherpt. Op de website van de Katholieke Kerk is het volgende bericht te lezen:

“De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.”

Het hele bericht met meer informatie over de geldende maatregelen kunt u hier vinden.

Informatieavonden voor parochianen ‘Onze parochie: op weg naar 2040’ uitgesteld

Vanwege de aangepaste coronamaatregelen kunnen de informatieavonden voor parochianen, die gepland stonden op 22/23/24 november, helaas niet doorgaan. Zodra het weer mogelijk is, zullen nieuwe data gepland worden. We houden u op de hoogte.

Samen op weg gaan naar de synode 2023

Op zondag 10 oktober heeft paus Franciscus het startschot gegeven voor het synodale proces, als voorbereiding op de bisschoppensynode van oktober 2023. Bisschop De Korte heeft een brief geschreven over dit synodale proces, die u hier kunt lezen.

Alle gelovigen zijn uitgenodigd om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen. Bisschop De Korte schrijft: “Om het synodale proces focus te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. De Nederlandse bisschoppen hebben daaruit drie thema’s gekozen om de focus verder toe te spitsen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in Kerk en samenleving. […] Graag nodig ik onze gelovigen, heel bijzonder ook de pastorale teams en parochiebesturen, uit om met het synodale proces aan de slag te gaan.”

Tijdens de informatieavonden voor parochianen op 22/23/24 november a.s. willen we hier graag een begin mee maken.

Augustinusviering en zilveren priesterjubileum – foto’s

Inmiddels kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Augustinusviering, waarbij we ook het zilveren priesterjubileum van onze pastoor, David Lebrun, mochten vieren.

Veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen om het tot een waar feest te maken!

Foto’s zijn te zien in de fotogalerij op deze website.

Pastoor Lebrun te gast bij HTR Radio
Op zaterdag 26 juni was onze pastoor David Lebrun te gast in het radioprogramma ‘HeT dRaait om U’. Dit programma wordt elke laatste zaterdag van de maand uitgezonden door HTR Radio. In deze aflevering werd onze jubilerende pastoor geïnterviewd door presentator John Goedmakers en werden enkele van zijn favoriete muzieknummers gedraaid. Het programma is terug te luisteren via deze link.
Studiefonds father Jesudoss

In het weekend van 26 en 27 juni wordt er in de drie kerken van de parochie heilige Augustinus aandacht geschonken aan het Studiefonds van oud pastoor fr. Jesudoss. Fr. Jesudoss was pastoor van 2006 tot en met 2011 in Vlijmen en Haarsteeg. Bij zijn afscheid kreeg fr. Jesudoss het Studiefonds aangeboden, een mooi bedrag om kansarme jongeren in zijn geboorteland India te helpen met een beroepsopleiding. Er zijn al veel jongeren afgestudeerd.

Elk jaar wordt er op de St. Jansdag in Vlijmen voor het Studiefonds gecollecteerd. Vanaf nu willen we de geloofsgemeenschappen van Haarsteeg en Nieuwkuijk graag ook betrekken bij het Studiefonds. Dat wil zeggen dat er in de drie kerken gecollecteerd zal worden voor fr. Jesudoss in het weekend van 26 en 27 juni.

Een paar bestuursleden van ‘Stichting de vriendenkring van fr. Jesudoss’ zullen in deze vieringen informatie geven over de gevolgen van Covid-19 in India. Werkeloosheid en geen inkomen is nu het grootste probleem. Ter ondersteuning willen we u vragen om te doneren voor het project noodhulp, een onderdeel van het Studiefonds. Voor de gezinnen die dat het meest nodig hebben wil fr. Jesudoss met hulp van collega priesters en zusters noodpakketten samenstellen, zodat aan de eerste levensbehoeften van kansarme jongeren kan worden voldaan. Meer informatie kunt u lezen in De Ontmoeting van juni 2021. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Aan het laden...

Parochie heilige Augustinus maakt een “deurpraatje”

Vlijmen, 11 mei 2020

Vorige week gingen de vrijwilligers  van de werkgroep  VOB (vrijwilligers op bezoek) op pad om bij parochianen een praatje aan deur te maken. Op advies van Pastoor Lebrun is een zestigtal oudere parochianen bezocht, die in deze Coronatijd als kwetsbare groep wordt gezien. Vooral alleenstaanden zijn nu vele uren alleen thuis en bij een aantal is het noodlot ook toegeslagen. Dat verdient aandacht van parochie heilige Augustinus. Met de overhandiging van een cadeautasje werd een bemoedigingstekst en een gebed van pastoor  Lebrun uitgereikt. In het tasje zat ook een heerlijk doosje thee met de tekst: Het is geen doei of dag, maar tot ziens met een glimlach. De parochie spreekt de wens uit om op deze wijze met elkaar verbonden te blijven. 

Werkgroep VOB

Vrijwilligers op Bezoek is een initiatief van  parochie heilige Augustinus, in Vlijmen, Haarsteeg,  Nieuwkuijk en op De Vliedberg. VOB bestaat al ruim drie jaar

Doel:  Op bezoek gaan bij parochianen, die heel wat uren per dag alleen zijn en behoefte hebben aan een contactmoment.

Spreekt het u aan en zou u meer informatie willen hebben?

Neem dan gerust contact op met het secretariaat van de parochie heilige Augustinus; iedere doordeweekse ochtend bereikbaar tel:  073-5112215 of per mail

secretariaat@augustinus-parochie.nl.  In Coronatijd op de dinsdag- en vrijdagmorgen.