Samenvatting alle actuele berichten (klik op titel voor het hele bericht)

Inzamelingsactie Voedselbank Vlijmen van 10 december t/m 18 december 2022

De Parochie Heilige Augustinus in Vlijmen-Nieuwkuijk-Haarsteeg organiseert een inzamelingsactie ten behoeve van Voedselbank Vlijmen. Dit omdat vanuit deze organisatie nu wekelijks een 60-tal  gezinnen uit deze parochie worden ondersteund, waarbij het aantal klanten toeneemt en de aanvoer stagneert. Deze inzamelingsactie start zaterdag 10 december in Haarsteeg en de inzameling eindigt zondag 18 december in Vlijmen. In het portaal van de betrokken kerken kunnen de producten dagelijks worden afgegeven.

Er is behoefte aan:
(zilvervlies)rijst/mie/macaroni/spaghetti/pasta saus in pot/soep in zak of blik/zoet broodbeleg/koffie/thee/lang houdbare melk en chocomel/groente en fruit in pot of blik/wasmiddel/tandpasta/shampoo
Wij mogen GEEN alcoholhoudende dranken aan onze klanten verstrekken. Gelieve hier rekening mee te houden en zich te houden aan bovenvermelde producten.

Als u vragen heeft over deze actie kunt u deze stellen aan Jeanette Verdonk / Frans van Delft coördinatoren Voedselbank Vlijmen via telefoonnummer 06 – 19 68 00 07 of via vlijmen@voedselbankdenbosch.nl

Wij rekenen op uw medewerking zodat de actie een succes kan worden, voor degenen die het moeilijk hebben in deze onzekere tijden.

Namens onze klanten alvast enorm bedankt!

Energiekosten, geen verwarming in de kerken

Ook de parochie heeft te maken met stijgende energiekosten vanwege de gascrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Nu de winterperiode in aantocht is, dreigen er extra hoge stookkosten. Om kosten voor de parochie te besparen en opvolging te geven aan voorstellen van onze parochianen heeft het bestuur besloten dat de kerken deze winter niet worden verwarmd. Het zal daarom koud worden en de warmte zal van ons zelf moeten komen. We raden alle parochianen aan een dikke jas aan te trekken en/of een dekentje mee te nemen. Op deze manier komen we samen de winter door.

Activiteit voor families op 18 december

Inloopkoffie ‘Bij elkaar op bezoek’: elke eerste woensdagmiddag van de maand

Sinds 2017 bestaat in onze parochie de werkgroep VOB. Deze letters staan voor: ‘vrijwilligers op bezoek’. Vrijwilligers op bezoek is een initiatief van de Parochie Heilige Augustinus, in Vlijmen, Haarsteeg, Nieuwkuijk en De Vliedberg. Het doel is om parochianen te bezoeken die alleen zijn en behoefte hebben aan een contactmoment.

Deze werkgroep heeft een nieuw project opgezet. Vanaf april 2022 organiseert de parochie maandelijks een inloopmiddag, waar iedereen welkom is. We noemen het Inloopkoffie ‘Bij elkaar op bezoek’. Het belangrijkste doel is met elkaar te kunnen buurten onder het genot van koffie en, als er interesse is, om een leuke activiteit te organiseren. Vooral na de zware coronajaren is het goed om elkaar te ontmoeten.

We hebben ervoor gekozen om deze middag op de eerste woensdagmiddag van de maand te organiseren, van 14.00 – 16.00 uur. Dit doen we afwisselend in Vlijmen (in de Lantaarn), in Nieuwkuijk (in de huiskamer van het patronaat) en in Haarsteeg (in de parochiezaal). Gastdames zorgen voor de koffie en schuiven graag aan om mee te buurten. Mijnheer pastoor zal zeker een kop koffie komen pakken.

Hebt u een vervoersprobleem, dan halen we u graag op. Bel gerust het secretariaat (073-511 2215).

Download hier de flyer voor meer informatie.

Werkgroep VOB

Vieringen te zien op HTR TV

Sinds enige tijd zijn de vieringen van onze parochie ook te zien op televisie. Elke zondag om 11.00 uur wordt de viering vanuit Vlijmen uitgezonden via HTR TV. Dit is mogelijk dankzij de enthousiaste inzet van het stream-team, dat wekelijks de viering filmt en de uitzending via YouTube verzorgt (zie: https://www.augustinus-parochie.nl/youtube-kanaal/). Dank aan al degenen die zich hiervoor inzetten!

 

Informatieavonden voor parochianen – discussienota

Op 28, 29 en 31 maart jl. zijn er informatieavonden voor parochianen gehouden in alle parochiekernen. De avonden hadden als thema ‘Onze parochie: op weg naar 2040’. Met in totaal 100 parochianen hebben we nagedacht over de toekomst van de parochie. Zowel het financieel-economische perspectief als het pastorale perspectief zijn daarbij aan de orde gekomen. 

De discussienota ‘Op weg naar 2040’ is te lezen via deze link. Het wachtwoord kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan: bestuur@augustinus-parochie.nl.

Samen op weg gaan naar de synode 2023

Op zondag 10 oktober heeft paus Franciscus het startschot gegeven voor het synodale proces, als voorbereiding op de bisschoppensynode van oktober 2023. Bisschop De Korte heeft een brief geschreven over dit synodale proces, die u hier kunt lezen.

Alle gelovigen zijn uitgenodigd om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen. Bisschop De Korte schrijft: “Om het synodale proces focus te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. De Nederlandse bisschoppen hebben daaruit drie thema’s gekozen om de focus verder toe te spitsen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in Kerk en samenleving. […] Graag nodig ik onze gelovigen, heel bijzonder ook de pastorale teams en parochiebesturen, uit om met het synodale proces aan de slag te gaan.”

Goedkeuring bisdom jaarrekening 2019 en begroting 2021

Op 12 april 2021 ontving het kerkbestuur een brief van het bisdom met daarin de volgende passage:

Goedkeuring
Met dank voor het werk er aan besteed, de heldere en overzichtelijke toelichtingen op de financiële stukken en niet in de laatste plaats uw aller inzet ten behoeve van de parochie wordt, onder verwijzing naar artikel 56 lid 4 en artikel 55 lid 3 van het Algemeen reglement Bestuur van een Parochie, aan de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van uw parochie bisschoppelijke goedkeuring verleend.

Uiteraard zijn wij blij met deze goedkeuring en de complimenteuze formulering er van. Maar de uitkomsten van de exploitatie blijven ons zorgen baren. We geven meer uit aan kosten dan er aan baten binnenkomt. Ons beleid er op gericht om dit beeld te keren. Dat gaat alleen maar lukken als we de kosten van gebouwen kunnen verminderen. 

Intussen hebben we de jaarrekening 2020 binnen het bestuur goedgekeurd. Deze jaarrekening is inmiddels ook al voorgelegd aan het bisdom ter goedkeuring.

Ook werken we aan de aanpassing van de wijze van financiële jaarverslaggeving, die voor het eerst over 2021 is voorgeschreven door het bisdom. De aanpassingen zullen leiden tot een meer op de feitelijke exploitatie toegespitste verslaggeving. Opbouw van voorzieningen en weergave van koerseffecten van beleggingen bijvoorbeeld zullen daarbij anders worden weergegeven dan tot nu gebruikelijk was. 

Meer weten over onze cijfers: zie dan de pagina ANBI