Samenvatting alle actuele berichten (klik op titel voor het hele bericht)

Zomerrooster

In de maanden juli en augustus komen de vieringen door de week te vervallen.
In de Caleidoscoop is er op donderdag 7 juli nog wel een Eucharistieviering. 

Vierpinksteren.nl

In aanloop naar Pinksteren is de website www.vierpinksteren.nl online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er met Pinksteren nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht.

Via de button ‘Zoek Parochie’ vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Ook op onze eigen parochiewebsite kunt u hier nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw u met Pinksteren terecht kunt.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.

Pinksterchallenge

De website www.vierpinksteren.nl heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s Hertogenbosch.

Doe mee: Vier Pinksteren en ga naar www.vierpinksteren.nl!

De bedankdag voor de vrijwilligers was een groot succes.
De dag werd begonnen met een dankviering in de kapel van de abdij.
Vervolgens genoten de vrijwilligers van een heerlijke lunch. 
Er werden 5 parochiespelden uitgereikt aan Emile Mangnus, Joop Verroen, Peter van Drunen, Bert Leijtens en Marco van Os.
In de volgende Ontmoeting leest u hier meer over. 
Wilt u meer foto’s zien? Kijk dan onder het kopje communicatie/fotogalerij op deze website.

Informatieavonden voor parochianen – discussienota

Op 28, 29 en 31 maart jl. zijn er informatieavonden voor parochianen gehouden in alle parochiekernen. De avonden hadden als thema ‘Onze parochie: op weg naar 2040’. Met in totaal 100 parochianen hebben we nagedacht over de toekomst van de parochie. Zowel het financieel-economische perspectief als het pastorale perspectief zijn daarbij aan de orde gekomen. 

De discussienota ‘Op weg naar 2040’ is te lezen via deze link. Het wachtwoord kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan: bestuur@augustinus-parochie.nl.

Inloopkoffie ‘Bij elkaar op bezoek’: elke eerste woensdagmiddag van de maand

Sinds 2017 bestaat in onze parochie de werkgroep VOB. Deze letters staan voor: ‘vrijwilligers op bezoek’. Vrijwilligers op bezoek is een initiatief van de Parochie Heilige Augustinus, in Vlijmen, Haarsteeg, Nieuwkuijk en De Vliedberg. Het doel is om parochianen te bezoeken die alleen zijn en behoefte hebben aan een contactmoment.

Deze werkgroep heeft een nieuw project opgezet. Vanaf april 2022 organiseert de parochie maandelijks een inloopmiddag, waar iedereen welkom is. We noemen het Inloopkoffie ‘Bij elkaar op bezoek’. Het belangrijkste doel is met elkaar te kunnen buurten onder het genot van koffie en, als er interesse is, om een leuke activiteit te organiseren. Vooral na de zware coronajaren is het goed om elkaar te ontmoeten.

We hebben ervoor gekozen om deze middag op de eerste woensdagmiddag van de maand te organiseren, van 14.00 – 16.00 uur. Dit doen we afwisselend in Vlijmen (in de Lantaarn), in Nieuwkuijk (in de huiskamer van het patronaat) en in Haarsteeg (in de parochiezaal). Gastdames zorgen voor de koffie en schuiven graag aan om mee te buurten. Mijnheer pastoor zal zeker een kop koffie komen pakken.

Hebt u een vervoersprobleem, dan halen we u graag op. Bel gerust het secretariaat (073-511 2215).

Download hier de flyer voor meer informatie.

Werkgroep VOB

Maaltijd voor de Vastenactie 2022

In De Haarstek was het gezellig bij de eerste maaltijd op 17 maart voor de Vastenactie, georganiseerd door de MOV-groep Augustinus.

Er werd door de vrijwilligers gezorgd dat het de gasten aan niets ontbrak. Pastoor Lebrun had ook tijd vrij gemaakt om aan tafel aan te schuiven. Lauri van Ruremonde bereidde een heerlijk 3-gangen menu. Het was fijn om elkaar weer ongedwongen te treffen en bij te praten. Drie vliegen in één klap dus; Een lekkere maaltijd, gezelligheid én een gift voor het goede doel. De opbrengst bedroeg 621 euro.

Dank aan Het Vaantje, slagerij van Bokhoven, Lauri en buurthuis De Haarstek voor hun medewerking.

In de loop van dit jaar hopen we nog meer van deze maaltijden te kunnen aanbieden aan alle inwoners van onze parochie. Als je dit goede doel wilt steunen en je hebt al interesse dan kun je je aanmelden via het secretariaat (secretariaat@augustinus-parochie.nl of tel. 073-511 2215).
Je wordt dan benaderd als er een volgende datum gepland staat.

In de weekendvieringen van 19 en 20 maart is er ook een collecte ten bate van de Vastenactie geweest. Alles bij elkaar wordt er zo een mooi bedrag overgemaakt naar het goede doel vanuit de Parochie Heilige Augustinus. Ondanks dat de oorlog in Oekraïne uiteraard steeds in onze gedachten is, blijft het ook belangrijk om de projecten van de Vastenactie te ondersteunen.

Wat doet Vastenactie?
Dit jaar heeft de Vastenactie als thema: ‘Landrechten’. De afgelopen jaren heeft Vastenactie zo’n 28.000 mensen geholpen bij hun strijd voor landrechten. In 2022 ondersteunt Vastenactie, onder het motto: ‘Je land is je leven’, drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject. Op www.vastenactie.nl lees je meer over deze projecten.

Actie Kerkbalans 2022

Deze jaarlijkse actie vraagt aandacht voor de financiële kant van het samen kerk zijn. R.K.-parochies ontvangen namelijk geen subsidie van de overheid en zijn volledig afhankelijk van giften.
Ook de Parochie Heilige Augustinus doet dit jaar weer mee met Actie Kerkbalans. Meedoen kan niet alleen tijdens de actieperiode, maar gedurende het hele jaar.

Op deze website kunt u hier alle informatie over Actie Kerkbalans vinden.

Samen op weg gaan naar de synode 2023

Op zondag 10 oktober heeft paus Franciscus het startschot gegeven voor het synodale proces, als voorbereiding op de bisschoppensynode van oktober 2023. Bisschop De Korte heeft een brief geschreven over dit synodale proces, die u hier kunt lezen.

Alle gelovigen zijn uitgenodigd om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen. Bisschop De Korte schrijft: “Om het synodale proces focus te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. De Nederlandse bisschoppen hebben daaruit drie thema’s gekozen om de focus verder toe te spitsen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in Kerk en samenleving. […] Graag nodig ik onze gelovigen, heel bijzonder ook de pastorale teams en parochiebesturen, uit om met het synodale proces aan de slag te gaan.”