Visie en pastoraal beleid

Elke parochie ziet zich vandaag voor een grote uitdaging geplaatst. In een tijd die niet langer meer kerkelijk is maar steeds meer de geest van de secularisatie in- en uitademt, bestaat de kunst erin om op een authentieke en geloofwaardige wijze het kerk-zijn gestalte te geven. Onze parochie wil hier werk van maken zonder onze hedendaagse tijd te veroordelen maar evenmin heilig te verklaren. Het gaat er om de spanning tussen hedendaagse tijd en kerk vruchtbaar te maken en ons zo gezamenlijk te laten leiden door de vraag: Wat betekent het om kerk te zijn vandaag?

Vanuit deze vraagstelling, probeert onze parochie allereerst een gemeenschap van mensen te zijn die de band met de persoon en het evangelie van Jezus Christus gestalte geven in leren, vieren en dienen (catechese, liturgie en diaconie). Zo proberen wij als kerkgemeenschap iets bij te dragen aan de wereld van vandaag en proberen we onze geloofsgemeenschap duurzaam op te bouwen.

Aspecten als verbinding, verdieping, doorbreken van sprakeloosheid op gelovig gebied vormen de leidraad om elk jaar concreet vorm te geven aan een pastoraal actieplan.

Voor het lezen van ons pastoraal beleidsplan, klikt u hier.