Pastoraal en algemeen beleid 

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het beleid. In dat kader wordt er regelmatig gesproken over het pastorale beleid en het algemene beleid.

Het pastorale beleid kunt u hier lezen.

Voor de jaren tot 2024 is een beleidsnota opgesteld, die past in het kader van het beleid van het bisdom.