Diaconie

Het delen met hen, die op onze gemeenschap rekenen.

Een van de aandachtsvelden van een parochiegemeenschap is de diaconie: het zich als kerk verantwoordelijk weten voor het welzijn van medemensen, vooral voor hen, die op de gemeenschap gevraagd of ongevraagd een beroep doen.
De diaconale taken liggen in eigen omgeving en wereldwijd.
Diaconie vanuit onze parochie:
1) voor diaconaal beleid klikt u hier.
2) vrijwilligers op bezoek, VOB voor meer informatie klikt u hier.

Diaconie in eigen omgeving herkennen we in:
1) de Vincentiusvereniging
2) de Zonnebloem
3) de Andere Tafel

Diaconie wereldwijd krijgt gestalte in de volgende initiatieven:
1) Parochiële MOV groep
2) Studiefonds Fr. Jesudoss
3) Stichting Vriendenkring Fr. Jesudoss