Catechese

Het leren van het geloof

Eerste H. Communie:
Ieder jaar in mei/juni kunnen de jongens en meisjes van groep 4 (of hoger) voor het eerst, samen met alle andere gelovigen, volledig deelnemen aan de Eucharistie. Zij doen dan hun Eerste Heilige Communie.  Na de aanmelding in september begint het voorbereidingstraject in oktober, met 7 bijeenkomsten, een film en deelname aan speciaal voor hen gemaakte vieringen.

H.Vormsel:
Het Vormsel is de voltooiing van de initiatie die met het doopsel begonnen is. Kinderen uit groep 8 kunnen zich hierop voorbereiden.
Ook volwassenen die niet gevormd zijn kunnen dit sacrament ontvangen door zich hierop voor te bereiden.