Vormsel

Samen met het doopsel en de eerste communie, sluit het vormsel het rijtje van de initiatiesacramenten. Deze sacramenten initiëren je, ze maken je wegwijs in het christelijk geloof. Je kan ontdekken wat het betekent om als christen te leven en in het voetspoor van Jezus Christus te gaan.

Het woord ‘vormsel’ komt van ‘virmen’ of ‘vermen’, wat dan weer komt van het latijnse ‘firmare’, wat ‘bevestigen’ betekent. Met het vormsel bevestig je niet alleen zelf je engagement en keuze om als christen te leven, maar word je ook bevestigd en bekrachtigd door de Heilige Geest. Je wordt gezalfd en wordt ‘gezalfde’, letterlijk : christen.

Het vormsel gebeurt in principe in groep 8 en wordt gezamenlijk toegediend na een intense voorbereiding die door de parochie wordt opgezet.

Voor de data van de voorbereidingsbijeenkomsten 2021/2022 klikt u hier