Doop

Geboorte, nieuw leven… welkom in de kring van de christelijke geloofsgemeenschap, in de Kerk wereldwijd.

De Kerk en de gelovige gemeenschap hier zijn blij met iedere vraag om een kindje te laten dopen. Ben je kerkelijk gehuwd of niet, de wil om je kind in de geest van Christus op te voeden, volstaat. Het doopsel is mogelijk ook aanleiding om dieper na te denken over eigen geloof of ongeloof en de banden met de parochiegemeenschap (opnieuw) aan te halen.

Zoeken naar zingeving is van alle tijden. Zowel de oude bijbelverhalen als de boodschap van Jezus Christus blijven brandend actueel in onze toch wel woelige en moeilijke wereld. Ze bieden houvast, troost, bemoediging en inzicht. Je kind laten dopen is dit boek voor hem/haar openen, hem/haar de kans geven de dagelijkse realiteit te overstijgen, en mogelijk een gelovig mens te worden.

Bij een doopsel horen peetouders. Zij zijn de symbolische vertegenwoordigers van de kerkgemeenschap en blijven je kind liefst volgen en steunen in zijn groei naar volwassenheid.

Voor alle informatie en praktische afspraken, neem contact op met het secretariaat: 073-511 22 15.

Voor het zelf maken van een doopboekje klikt u hier.