Werkgroepen Onderhoud

Commissie Vastgoed (ComVa)
De Parochie Heilige Augustinus heeft sinds 2019 een speciale commissie vastgoed, doorgaans aangeduid als ComVa. Deze commissie reguleert het vastgoedbeheer en onderhoud binnen de parochie en adviseert het bestuur. Vanuit die positie wordt nauw samengewerkt met het bouwbureau van het bisdom. De commissie bestaat uit Marco van Os (Bestuurslid), Ivan van Hemert en André Verreijt.
Vindt u het leuk om voor de parochie wat te klussen (als lid van ComVa of op projectbasis)? Meld u dan aan!
Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail, via deze link.

Interieur kerken
Kerkhofonderhoud
Tuinonderhoud

 

 

Wilt u meedoen als vrijwilliger? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.