Werkgroepen Liturgie

Acolieten
Avondwake
Bloemengroep
Collectanten
Doopschelpen en doopoorkondes
Gewaden/paramenten
Gezinsvieringen
Kerst/kerststallen
Kindernevendienst
Koffieschenkers
Koren
Kosters
Lectoren
Livestreams
Nagedachteniskruisjes

Openstelling kerk
Speciale vieringen (o.a. Augustinusviering)

 

Wilt u meedoen als vrijwilliger? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat.