Vincentius vereniging

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie.

De vereniging is geworteld in de christelijke traditie en bekommert zich, geïnspireerd door het gedachtegoed van Vincentius a Paulo, om ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof.
Het evangelie roept ons op belangstelling te hebben voor onze medemens en solidair te zijn.
Wanneer zich acute financiële of materiële nood voordoet, die op dat moment niet verholpen kan worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties, probeert de Vincentiusvereniging hulp te bieden.
De activiteiten van de Vincentiusvereniging strekken zich uit over de gehele Gemeente Heusden.

Voor hulpaanvragen is de Vincentiusvereniging telefonisch te bereiken via 06-13753058 of 06-51475518.
Heeft een e-mail de voorkeur, dan sturen naar Annemarie Brandts en wilt u een kijkje nemen op de website van de Vincentiusvereniging ga dan naar de website van Vincentius gemeente Heusden.

Om inkomsten te verwerven ,wordt door de Vincentiusvereniging jaarlijks een boekenmarkt gehouden. Deze vindt elk jaar plaats eind oktober/begin november op het terrein van Abdij Mariënkroon.