Studiefonds Fr. Jesudoss

Het studiefonds van Fr. Jesudoss is, in november 2012 door het bestuur van de toenmalige Pastorale Eenheid Heilige Norbertus ingesteld bij de terugkeer van Fr. Jesudoss naar India.
Het doel is studenten die hun studie niet of niet geheel kunnen betalen financieel te ondersteunen.
Ook noodzakelijke voorzieningen zoals een toiletgroep voor meisjes op school, worden gerealiseerd. Ieder jaar rond Sint- Jansdag is er collecte voor het fonds. Communicanten en vormelingen brachten in 2020 een mooi bedrag bijeen om dit sympathieke doel te ondersteunen, geweldig!

U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de Parochie Sint Jan Geboorte met omschrijving Studiefonds.
Bankrekeningnummer: NL58 RABO 0154 7929 69.
De parochie heeft de ANBI-status.