Periodiek schenken

Met een periodieke gift verbindt u zich voor ten minste 5 jaar
aan een goed doel en schenkt u ieder jaar eenzelfde bedrag.
Periodieke giften bieden u aantrekkelijke fiscale voordelen.

Voordelen:

 • Eenvoudige manier van schenken
 • Volledig aftrekbaar van inkomstenbelasting
 • Geen voorwaarden voor drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag
 • Geen extra kosten

Nadelen:

 • Verbintenis van ten minste 5 jaar
 • Mate van invloed op besteding van uw gift is mogelijk
  beperkt, tenzij u afspraken maakt 

Voorwaarden fiscale aftrek:

 • U geeft aan een ANBI (de parochie H. Augustinus heeft een ANBI status)
 • U heeft uw gift laten vastleggen
 • U maakt minstens 1 keer per jaar voor een periode van 5
  jaar (ongeveer) gelijke bedragen over aan de ANBI
 • De parochie levert u geen tegenprestatie voor uw gift

Verder:

 • Uw gift stopt uiterlijk bij uw overlijden
 • Vastleggen van uw periodieke gift moet gebeuren via een
  notariële akte of schriftelijke overeenkomst. Neem hiervoor contact op met het secretariaat. De penningmeester zal u zo nodig graag van dienst zijn met aanvullende informatie en de administratieve afwikkeling. U kunt ook hier het formulier al ophalen en invullen.