Praat mee over de kerk van morgen

Praat mee over de kerk van morgen

N.B. De synodale gespreksavond die gepland stond op maandag 4 april komt te vervallen. Op dinsdag 5 april bent u van harte welkom om 20.00 uur in De Lantaarn in Vlijmen.

PRAAT MEE OVER DE KERK VAN MORGEN

Binnen de katholieke kerk is in oktober 2021 door Paus Franciscus een proces opgestart om de kerk van morgen vorm te geven. Onder de noemer ‘Synodale kerk – meepraten over de kerk van morgen’ worden alle gelovigen uitdrukkelijk uitgenodigd om samen in gesprek te gaan om te ontdekken hoe we samen kerk kunnen zijn. Hoe ziet in de toekomst onze christelijke geloofsgemeenschap eruit? Tot 1 mei kunnen parochies hun bijdragen aanleveren bij het bisdom.

Gespreksbijeenkomsten
Ook onze Parochie Heilige Augustinus wil hierover in gesprek gaan met parochianen. Hiervoor worden enkele gespreksbijeenkomsten georganiseerd in de Lantaarn te Vlijmen: maandag 4 april en dinsdag 5 april. Aanvang is steeds om 20.00 uur.

Aanmelden kan via een e-mail naar secretariaat@augustinus-parochie.nl of telefonisch: 073-511 22 15.

Het kan natuurlijk zijn dat na de bijeenkomst de behoefte ontstaat om verder te praten over een onderwerp. Dit moedigen wij van harte aan! Dit kan in de privésfeer op de pastorie of tijdens een huisbezoek, maar een vervolg georganiseerd door onze parochiegemeenschap is natuurlijk ook een optie.

Achtergrondinformatie
Vanuit het synodesecretariaat in Rome zijn er 10 thema’s aangereikt die passen bij het thema van de synode ‘Voor een synodale kerk: Communio, participatio, missio.’ De Nederlandse bisschoppen hebben hieruit 3 thema’s gekozen die zij voor onze kerkprovincie het meest relevant achten.

Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor missie, Dialoog in Kerk en samenleving. U kunt over elk van de thema’s het gesprek aangaan in de eigen parochie, met vrienden of familie of in een vereniging. Ook als u niet in staat bent om met een groep over de thema’s te spreken, kunt u uw gedachten over de thema’s doorgeven. In alle gevallen neemt onze bisschop, Mgr. Gerard de Korte graag uw bijdrage in ontvangst. Alleen zo kan hij uw stem laten horen tijdens de synode.

Wilt u liever geen bijeenkomst bijwonen, dan kunt u voor 1 mei 2022 uw gedachten over de thema’s doorgeven via deze weblink, die is ontwikkeld in opdracht van het bisdom door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De weblink is meerdere keren te gebruiken, bijvoorbeeld als u niet alle thema’s in één keer wilt behandelen, en u uw input wilt spreiden over verschillende weken.

Wij wensen u en onze parochie een goede synodale weg toe en willen eindigen met het synodegebed. Het gebed, in het Nederlands vertaald met ‘Wij staan voor U, Heilige Geest’, is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest.

Gebed

Wij staan voor U, Heilige Geest,

terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,

maak dat U thuis bent in ons hart;

leer ons de weg die wij moeten volgen

en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;

laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,

noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,

opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven

en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,

die overal en in iedere tijd werkzaam bent,

in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.