Samen op weg gaan naar de synode 2023

Samen op weg gaan naar de synode 2023

Samen op weg gaan naar de synode 2023

Op zondag 10 oktober heeft paus Franciscus het startschot gegeven voor het synodale proces, als voorbereiding op de bisschoppensynode van oktober 2023. Bisschop De Korte heeft een brief geschreven over dit synodale proces, die u hier kunt lezen.

Alle gelovigen zijn uitgenodigd om samen na te denken over de Kerk van vandaag en morgen. Bisschop De Korte schrijft: “Om het synodale proces focus te geven heeft het Vaticaan tien thema’s geformuleerd. De Nederlandse bisschoppen hebben daaruit drie thema’s gekozen om de focus verder toe te spitsen: vieren, medeverantwoordelijkheid voor missie en dialoog in Kerk en samenleving. […] Graag nodig ik onze gelovigen, heel bijzonder ook de pastorale teams en parochiebesturen, uit om met het synodale proces aan de slag te gaan.”