Samenvatting alle actuele berichten (klik op titel voor het hele bericht)

Pastoor Lebrun te gast bij HTR Radio
Op zaterdag 26 juni was onze pastoor David Lebrun te gast in het radioprogramma ‘HeT dRaait om U’. Dit programma wordt elke laatste zaterdag van de maand uitgezonden door HTR Radio. In deze aflevering werd onze jubilerende pastoor geïnterviewd door presentator John Goedmakers en werden enkele van zijn favoriete muzieknummers gedraaid. Het programma is terug te luisteren via deze link.

Goedkeuring bisdom jaarrekening 2019 en begroting 2021

Op 12 april 2021 ontving het kerkbestuur een brief van het bisdom met daarin de volgende passage:

Goedkeuring
Met dank voor het werk er aan besteed, de heldere en overzichtelijke toelichtingen op de financiële stukken en niet in de laatste plaats uw aller inzet ten behoeve van de parochie wordt, onder verwijzing naar artikel 56 lid 4 en artikel 55 lid 3 van het Algemeen reglement Bestuur van een Parochie, aan de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 van uw parochie bisschoppelijke goedkeuring verleend.

Uiteraard zijn wij blij met deze goedkeuring en de complimenteuze formulering er van. Maar de uitkomsten van de exploitatie blijven ons zorgen baren. We geven meer uit aan kosten dan er aan baten binnenkomt. Ons beleid er op gericht om dit beeld te keren. Dat gaat alleen maar lukken als we de kosten van gebouwen kunnen verminderen. 

Intussen hebben we de jaarrekening 2020 binnen het bestuur goedgekeurd. Deze jaarrekening is inmiddels ook al voorgelegd aan het bisdom ter goedkeuring.

Ook werken we aan de aanpassing van de wijze van financiële jaarverslaggeving, die voor het eerst over 2021 is voorgeschreven door het bisdom. De aanpassingen zullen leiden tot een meer op de feitelijke exploitatie toegespitste verslaggeving. Opbouw van voorzieningen en weergave van koerseffecten van beleggingen bijvoorbeeld zullen daarbij anders worden weergegeven dan tot nu gebruikelijk was. 

Meer weten over onze cijfers: zie dan de pagina ANBI

Recentelijk zijn we benaderd door parochianen die de MijnRKK-app op hun telefoon of tablet hebben geïnstalleerd, maar die desondanks geen informatie van/over de parochie zien. Dat kan kloppen, want u dient eerst door onze app-beheerder aangemeld te worden.
We lichten hier de procedure toe.

Als u belangstelling hebt voor de MijnRKK-app of U wordt uitgenodigd door de parochie om deel te nemen, stuur dan een email naar
secretariaat@augustinus-parochie.nl en vermeldt daarin:

 • uw volledige naam (voorletters, tussenvoegsel, achternaam)
 • uw emailadres waarmee u wilt deelnemen aan de app
 • man/vrouw
 • geboortedatum

De laatste twee gegevens zijn niet verplicht, maar wel handig om u te kunnen identificeren als parochiaan of als gast in de app.

Na ontvangst nemen wij uw gegevens op in het domein van de parochie binnen de MijnRKK-app. Vanuit de app volgt dan een uitnodiging aan U om de app te installeren vanuit de app-store op uw smartphone of tablet (zoek naar MijnRKK-app). Als U de app al heeft geïnstalleerd dan kunt U de vorige stap overslaan. Start vervolgens de app en log (eenmalig) in met het opgegeven emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. U krijgt vervolgens toegang tot de informatie van de parochie H. Augustinus.

NB: De app werkt niet op een PC of laptop.

Heeft u vragen, stuur dan een email naar het secretariaat.

MijnRKK-app

De parochie H. Augustinus neemt deel aan de RKK-app. Alleen parochianen kunnen deelnemen aan deze app. Door deelname ontvangen zij direct informatie op hun smartphone of tablet over zaken die de parochie aangaan. Daarnaast wordt er door het bisdom vaak belangrijke informatie aangeboden.

Tevens kunnen deelnemers aan de app zelf berichten achterlaten, zomaar een moment delen, een praatje maken of een hulpvraag plaatsen. 

Groepen, bv van vrijwilligers, kunnen in een besloten omgeving ook informatie met elkaar delen via deze app.

Geïnteresseerd? Geef je op via onderstaand formulier en maak snel kennis met deze vorm van communicatie.

  Ja, ik doe graag mee met de RKK-app van de Parochie Heilige Augustinus te Vlijmen
  en verstrek daartoe de onderstaande gegevens:

  Naam (verplicht)

  Voorletters

  Tussenvoegsel

  Achternaam

  Je e-mailadres (verplicht)

  Je geboortedatum (dd-mm-jjjj)