Op deze pagina vertellen wij u
graag meer over de
Actie Kerkbalans 2022

Het is een goede traditie dat in de maand januari de kerken aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans. De actie wordt gehouden van 15 t/m 29 januari 2022. Landelijk doen er ca. 2000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Ook onze Parochie Heilige Augustinus. De actie wordt geheel door vrijwilligers van de parochie uitgevoerd. De actie is voor de parochie van groot belang, omdat R.K. parochies geen subsidie ontvangen van de overheid. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun parochianen.

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Voor de ene parochiaan is dat het zicht op de kerktoren of een speciale viering, voor de ander is het de wekelijkse zondagsviering. Zo blijven de kerken van waarde voor hun leden en de samenleving.

‘Houd elkaar vast, geef voor je kerk’ is ons thema voor de Actie Kerkbalans 2022.

In de periode 15-29 januari ontvangt u in uw brievenbus informatie van de parochie in de vorm van een folder met een voorwoord van pastoor Lebrun en met uitleg over de financiële situatie. Daarnaast bevat de enveloppe een antwoordformulier waarmee u uw bijdrage aan de kerk kunt regelen. Dit formulier kunt u desgewenst onderstaand ook digitaal invullen, opslaan op uw computer en per email versturen naar secretariaat@augustinus-parochie.nl.
Mocht u nà 29 januari 2022 niets hebben ontvangen of wilt u direct reageren dan kunt u zowel de folder als het antwoordformulier onderstaand inzien en invullen.

Mogen wij u vragen in 2022 een goede start te maken door te geven voor uw en onze kerk?

Niets ontvangen in de periode 15-29 januari of liever direct reageren?
Klik dan op de afbeelding om de folder in te zien.

 

Niets ontvangen in de periode 15-29 januari of liever direct reageren?
Klik dan op de onderstaande afbeeldingen voor nadere informatie.
Via de eerste afbeelding komt u bij de brief die aan alle parochianen is gestuurd.
De tweede afbeelding brengt u naar het  antwoordformulier. Door op het formulier te klikken wordt het geopend. U kunt het invullen tot de handtekening. Om de handtekening te plaatsen moet u het door u ingevulde formulier downloaden en openen op uw computer in Adobe Acrobat Reader. Zet vervolgens de handtekening, sla het formulier weer op
en stuur het per email naar secretariaat@augustinus-parochie.nl
(als het niet lukt om de handtekening digitaal te plaatsen maak dan een afdruk van het formulier, zet de handtekening en stuur dan een scan van het formulier in).

Uw gift

Als u besluit uw parochiegemeenschap te ondersteunen met een gift, gebruik dan onze brief over de Actie Kerkbalans, die wij bij u gaan bezorgen in de periode 15-29 januari 2022. Hebt u deze brief niet ontvangen, lees dan de folder op deze pagina en gebruik het antwoordformulier op deze pagina.

Voor algemene informatie verwijzen u graag naar de pagina kerkbalans algemeen. Daar kunt u de diverse mogelijkheden lezen om (fiscaal vriendelijk) te schenken. 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Daarmee werkt u mee aan de toekomst van uw kerk.