Op deze pagina vertellen wij u
graag meer over de
Actie Kerkbalans 2021

Het is een goede traditie dat in de maand januari de kerken aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans. De actie wordt gehouden van zaterdag 16 januari t/m zaterdag 30 januari 2021. Landelijk doen er ca. 2000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Ook uw parochie Heilige Augustinus. De actie wordt geheel door vrijwilligers van de parochie uitgevoerd. De actie is voor uw parochie van groot belang, omdat R.K. parochies geen subsidie ontvangen van de overheid. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun parochianen.

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Voor de ene parochiaan is dat het zicht op de kerktoren of een speciale viering, voor de ander is het de wekelijkse zondagsviering. Zo blijven de kerken van waarde voor hun leden en de samenleving.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021.

In de periode 26-30 januari ontvangt u in uw brievenbus informatie van de parochie in de vorm van een folder met een inleiding van pastoor Lebrun en met uitleg over de financiële situatie. Daarnaast bevat de enveloppe een antwoordformulier waarmee u uw bijdrage aan de kerk kunt regelen. Mocht u nà 30 januari 2021 niets hebben ontvangen dan kunt u zowel de folder als het antwoordformulier onderstaand inzien.

Daarnaast is er dit jaar een brief verschenen van onze bisschop Dr. Gerard de Korte. Deze brief treft u hierna op deze pagina aan.

Mogen wij u vragen in 2021 een goede start te maken door te geven voor uw kerk van morgen?

Niets ontvangen in de periode 16-30 januari en toch benieuwd?
Klik dan op de afbeelding om de folder in te zien.


Niets ontvangen in de periode 16-30 januari?
Klik dan op de afbeelding om het antwoordformulier in te zien en af te drukken.

Vul het in en stuur het naar ons secretariaat.

Brief van bisschop De Korte over Kerkbalans 2021

 

Brief van onze bisschop
Bisschop De Korte van Den Bosch heeft een brief inzake Kerkbalans 2021 gepubliceerd aan alle parochianen van het bisdom.

U kunt de brief hier lezen.

Uw gift

Als u besluit uw parochiegemeenschap te ondersteunen met een gift, gebruik dan onze brief over de Actie Kerkbalans, die wij bij u gaan bezorgen in de periode 16-30 januari 2021. Hebt u deze brief niet ontvangen, lees dan de folder op deze pagina en gebruik het antwoordformulier op deze pagina.

Voor algemene informatie verwijzen u graag naar de pagina kerkbalans algemeen. Daar kunt u de diverse mogelijkheden lezen om (fiscaal vriendelijk) te schenken. 

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage. Daarmee werkt u mee aan de toekomst van uw kerk.