Nieuwe vensters voor oude verhalen

Nieuwe vensters voor oude verhalen

Nieuwe vensters voor oude verhalen

Als slaven de bijbel lezen, gaan zij misschien denken en denkende slaven worden gevaarlijk”.
Deze woorden lezen we bij Anton de Kom in zijn klassieker uit 1934:  “Wij slaven van Suriname”.
De Kom legt in die passage uit dat het Nederlands koloniale regime zich pas laat druk maakte over de kerstening van slaven.
Of we hen moeten in contact brengen met het bijbelse verhaal?
Misschien maar beter niet, als ze maar hard werkten.
“Tot nog toe had de kolonie zich wel bevonden bij een tweetal voorgangers die uitsluitend baden tot de God der blanken voor het heil van de blanke gemeente”, aldus Anton de Kom die zelf uit een rooms-katholiek milieu kwam.
Deze woorden maken iets duidelijk van het “systemisch racisme” waar onze premier over sprak en waar we ons gelukkig steeds bewuster van worden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot de Kom zich in Nederland aan bij het verzet en in 1945 kwam hij om in een concentratiekamp.

Lees verder (klik hier)